Õigusaktid tordimeistrile

680

Kõik tordimeistrid peavad olema kursis neid puudutavate seaduste ja nõuetega:

 

Tervisekontroll nakkushaiguste leviku tõkestamiseks >>

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 852/2004, 29. aprill 2004, toiduainete hügieeni kohta >>

Toiduseadus >>

Ettevõtlusvormide võrdlus >>

Eraelamus toidu käitlemine ja dokumendivormid >>

Toidu käitlemisest teatamine >>

Tervisetõend >>

Nõuded toidu käitlemisele >>

Järelvalveanalüüsideks volitatud laboratooriumid >>

Foto: Shutterstock