Kalkulatsioon ja retseptide koostamine pagari- kondiitritöös

1051

Koolitus on suunatud toidutööstuses, pagar-kondiitriettevõtetes töötavatele isikutele, ettevõtjatest koduköögiteenuse pakkujatele, kes peavad looma uusi tooteretsepte, hoidma korras pagar-kondiitrialase dokumentatsiooni, retseptid, tehnoloogilised kaardid aga kellel puudub ettevalmistus kalkulatsiooni koostamisest või need on minimaalsed, eriti mis puudutab vastavaid veebivahendeid, et tööd oluliselt lihtsustada. Koolitus toetab valdkonnaspetsiifiliste praktiliste digipädevuste omandamist ja arendamist.

Täpsem info leitav siit.

Koolitus on osalejale TASUTA. Koolituse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine”.